sprogpakken

 
 
 
Language Package Arabisk Engelsk Polsk Rumænsk Somali Thailandsk Tyrkisk Urdu Vietnamesisk
For pædagoger - 4-dageskursus $randomimages = ""; //here we print echo "$randomimages"; } getRandomImg(1,56,"../img/banner/") ?>
 

Phụ huynh

Trẻ em học ngôn ngữ từ cha mẹ...

Khi trẻ em sử dụng ngôn ngữ trong trò chơi và hòa đồng cùng  với các trẻ khác và người lớn,  phát huy bản thân trong việc sử dụng ngôn ngữ sáng tạo và chính xác -ngôn ngữ tự động. Trẻ em học hỏi, và lắng nghe  ngôn ngữ người lớn sử dụng- cả về vốn từ vựng và cụm từ đặc trưng ngôn ngữ của  từng một gia đình- các em học cách thức người lớn sử dụng ngôn ngữ khi nói chuyện với nhau, và khi họ nói về các sự kiện và kinh nghiệm trong cuộc sống. Do đó, phải nhận thức được rằng tất cả ngôn ngữ cũa người lớn là các mô hình vai trò cũa ngôn ngữ, các bậc cha mẹ có một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc kết nối  phát triển ngôn ngữ của con quý vị

 

Text

TRẺ EM HỌC NGÔN NGỮ TỪ CHA ME - TEXT

Text

GÓI NGÔN NGỮ HỆ THỐNG PHÂN CẤP