sprogpakken

 
 
 
Language Package Arabisk Engelsk Polsk Rumænsk Somali Thailandsk Tyrkisk Urdu Vietnamesisk
For pædagoger - 4-dageskursus $randomimages = ""; //here we print echo "$randomimages"; } getRandomImg(1,56,"../img/banner/") ?>
 

EBEVEYNLER İÇİN

Çocuklar dili ailelerinden öğrenirler…

Çocukların diğer çocuklarla oyun oynarken ya da oyunda dili kullanmaları veya yetişkinlerin hedeflenen dili kullanmaya çabalamaları yaratıcı ve doğru bir adımdır; çünkü dil öğrenimi otomatik olarak gelişen bir süreçtir. Çocuklar ana dillerini ancak yetişkinlerden öğrenirler. Çocuklar yetişkinlerin konuşmalarını duyarak dili kendileri öğrenirler, burada dil ile kastedilen, her ailenin konuştuğu kendine has dili karakterize eden kelimeler ve ifadelerdir. Ayrıca, çocuklar birbirleriyle olaylar ve hayattaki tecrübeleri hakkında konuşurken dilin nasıl kullanılacağını öğrenirler. Bu yüzden her yetişkinin birer dilbilimsel rol model olduğu konusunda bilinçli olması önemlidir ve aileler çocuklarının dil gelişimi konusunda çok önemli bir konuma sahiptirler.

Text

ÇOCUKLAR DİLİ AİLELERİNDE ÖĞRENİRLER – METİN

Text

DİL PAKETLERİNİN HİYERARŞİ BOYUTLARI