sprogpakken

 
 
 
Language Package Arabisk Engelsk Polsk Rumænsk Somali Thailandsk Tyrkisk Urdu Vietnamesisk
For pædagoger - 4-dageskursus $randomimages = ""; //here we print echo "$randomimages"; } getRandomImg(1,56,"../img/banner/") ?>
 

Qiimaynta afka

Arrinta la xidhiidha qiimaynta afka waxa caadi ahaan u shardi ah, inaad gacan ka gaysataan ka hor qiimaynta iyo ka dibba. Haddii barbaariyayaashu u arkaan, inay habboon tahay in la qiimeeyo afka ilmihiinna, waxa idinku waajib ah, inaad ilmihiinna u oggolaataan qiimaynta afka.

Ka dib qiimaynya afka waa in la idin siiyo natiijada, si aad idinka iyo barbaariyayaashu u garataan, sida ugu fiican ee aad ilmihiinna uga caawinaysaan afka. Waxay noqon kartaa, inaad guriga ugu akhridaan buugaag ku habboon mawduucyada lagu qaato xannaanada, ama waxay noqon kartaa, inaad si wayn culays u saartaan istiraatijiyadaha luqadeed ee caawinaya, ee kor lagu xusay. Waxay sidoo kale noqon karaan, inaad samaysaan liis ereyo goan ah, oo ilmihiinnu barto, kuna isticmaalo hawlgallada ka socda xannaanada.

 

Text QIIMAYNTA AFKA – QORAAL MUUQDA