sprogpakken

 
 
 
Language Package Arabisk Engelsk Polsk Rumænsk Somali Thailandsk Tyrkisk Urdu Vietnamesisk
For pædagoger - 4-dageskursus $randomimages = ""; //here we print echo "$randomimages"; } getRandomImg(1,56,"../img/banner/") ?>
 

Ocena KOMPETENCJI językOWYCH

Przy ocenie kompetencji językowych oczywistym wymogiem jest Wasz udział tak na etapie przed, jak i po dokonaniu oceny. Jeżeli pedagodzy są zdania, że należy dokonać oceny kompetencji dziecka, macie obowiązek poddać dziecko takiej ocenie.

Po dokonaniu oceny zostanie Wam przedstawiony jej wynik, byście wspólnie z pedagogami mogli zastanowić się nad możliwie najlepszym sposobem wspierania rozwoju językowego Waszego dziecka. Może się zdarzyć, że będziecie musieli czytać w domu książki, które nawiązują do tematów przerabianych w przedszkolu, albo też w większym stopniu skupić się na wspierających strategiach językowych, o których mowa powyżej. Może się też zdarzyć, że otrzymacie konkretną listę słów, które musi poznać Wasze dziecko, aby mogło z pożytkiem uczestniczyć w przedszkolnych zajęciach.

 

Text OCENA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH – TEKST PISANY