sprogpakken

 
 
 
Language Package Arabisk Engelsk Polsk Rumænsk Somali Thailandsk Tyrkisk Urdu Vietnamesisk
For pædagoger - 4-dageskursus $randomimages = ""; //here we print echo "$randomimages"; } getRandomImg(1,56,"../img/banner/") ?>
 

Codzienne rozmowy

Codzienne rozmowy są głównym punktem wyjścia do pracy nad rozwojem językowym dziecka. Ważne jest, by za  podstawę takich rozmów przyjąć aktualne kompetencje językowe danego dziecka, i aby zorganizować i wybrać różnorodne formy tych rozmów tak, aby uwzględniały one jego potrzeby i posiadane umiejętności.

Poprzez włączenie wspierających strategii językowych do wszystkich codziennych czynności, kiedy komunikujemy się z dzieckiem, co ma miejsce podczas zabawy, posiłków albo też jakiejkolwiek innej sytuacji, stymulujemy rozwój kompetencji językowych dziecka. Jeśli stale zwracamy uwagę na sposób, w jaki rozmawiamy z dzieckiem i w jaki dzieci rozmawiają między sobą, tworzymy solidne podwaliny środowiska stymulującego rozwój językowy.

Sprogpakken zawiera szereg strategii językowych, które w różnorodny sposób wspierają
i stymulują rozwój językowy. Strategie te można włączyć do wszelkich rozmów towarzyszących codziennym działaniom i czynnościom i mogą one stanowić inspirację dla każdego rodzica.
Sprogpakken zawiera następujące strategie językowe:

  1. Rozwijaj zainteresowania dziecka
  2. Zadawaj pytania otwarte
  3. Czekaj na odpowiedź dziecka
  4. Interpretuj i rozszerzaj wypowiedzi dziecka
  5. Pomagaj dziecku dobierać słowa
  6. Objaśniaj dziecku nieznane słowa
  7. Nawiązuj do kontekstu znanego dziecku
  8. Korzystaj z kompetencji językowych, jakie dziecko już posiada
  9. Nie poprawiaj bezpośrednio błędów dziecka
  10. Baw się językiem, gdy tylko to możliwe

 

Text

DZIECI UCZĄ SIĘ JĘZYKA OD RODZICÓW - TEKST

Text

CODZIENNE ROZMOWY (WSPIERAJĄCE STRATEGIE JĘZYKOWE) – TEKST PISANY

film
Film

ROZWIJAJ ZAINTERESOWANIA DZIECKA

Film

ZADAWAJ PYTANIA OTWARTE

Film CZEKAJ NA ODPOWIEDŹ DZIECKA
Film

INTERPRETUJ
I ROZSZERZAJ WYPOWIEDZI DZIECKA

Film

POMAGAJ DZIECKU DOBIERAĆ S?OWA

Film

OBJAŚNIAJ DZIECKU NIEZNANE S?OWA

Film

NAWIĄZUJ DO KONTEKSTU ZNANEGO DZIECKU

Film KORZYSTAJ
Z KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH, JAKIE DZIECKO JUŻ POSIADA
Film

NIE POPRAWIAJ BEZPOŚREDNIO B?ĘDÓW DZIECKA

Film

BAW SIĘ JĘZYKIEM, GDY TYLKO TO MOŻLIWE

Film

CZYTANIE DIALOGOWE