sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Invitation til gå hjem-møde:
SPROGPAKKEN - TemamØde

Velkommen til gå hjem-møde om Sprogpakken. Gå hjem-mødet tilrettelægges for Servicestyrelsen af COK, UCC, SDU, VIA og UC Lillebælt.

FORMÅLET ER


  • At give en generel introduktion til reglerne om sprogvurdering/sprogstimulering
  • At formidle viden om opmærksomhedspunkter i forhold til gode sprogstimuleringsforløb
  • At informere om Sprogpakken.

PROGRAM


  • Velkomst
  • Regler om sprogvurdering og sprogstimulering
  • Sprogpakken – et forskningsbaseret efteruddannelsestilbud
  • Sprogindsatser – kvaliteten og kvantiteten af samtaler i hverdagen
  • Sprogpakken: Handling | Refleksion | Viden
  • Sprogpakken.dk

OPLÆGSHOLDER
Din lokale UC konsulent

MØDELEDELSE
Facilitator fra COK

HVOR OG HVORNÅR?
Møderne afholdes lokalt i kommunerne
– se i kalenderen for at finde din kommune.


Konsotiet bag sprogpakken

Plakat invitation
informationspakke
WEB Folder om Sprogpakken
Plakat sprogpakkeplakat
Tekst Informationspakke II
PDF Folder om Sprogpakken
Præsentationer:
Dias Hvad er sprog
Dias Hvad indeholder sprogpakken
Dias Sprogvurdering og Sprogindsatser
Tekst Resultat af Review og Praksisundersøgelse
Dias Et kig i Sprogpakken - samtalen - en sprogindsats
Dias Sprogpakke sprogvurdering og kvailtetsoplysninger i dagtilbud
Video om sprogpakken
Film Dorthe Bleses fortæller om sprogpakken
Film Nanna Høygaard Lindeberg fortæller om sprogpakken