sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 
Status på Sprogpakken december 2011

Som du kan læse her på siden, så er Sprogpakken baseret på nyeste viden og forskning om hvordan børns sprog bedst understøttes i en pædagogisk kontekst. Center for Børnesprog, Syddansk Universitet har stået for forskningskortlægningen samt en større praksisundersøgelse. Kortlægningen har vist at der er evidens for at tre specifikke sprogindsatser har en særlig effekt i forhold til udvikling af børns sprog. De tre sprogindsatser er; Dialogisk læsning, Samtaler i hverdagen og Tematisk sprogarbejde. De tre sprogindsatser er fundamentet i Sprogpakken.

Der er udviklet efteruddannelseskurser til dagtilbudspersonale , 4 – dageskurset og til kommunale nøglepersoner, 6 – dageskurset. Begge kurser er udarbejdet som konceptkurser. En udviklingsgruppe bestående af fagfolk fra de tre Professionshøjskoler UC Lillebælt, VIA og UCC har udarbejdet og tilrettelagt såvel læringsmål, plan for kurserne, indhold og materialer. Det betyder at  alle dagtilbud i hele landet får tilbudt samme kursus til deres personale. Det samme gør sig gældende for nøglepersonerne. Det er dog op til den enkelte underviser at udmønte konceptet i et konkret samspil med kursisterne, så kursets indhold så vidt muligt tilpasses kursisterne på det enkelte kursus, dog indenfor rammerne af konceptet.

På landsplan er der indtil videre planlagt 267 4 – dageskurser og 18 6 – dageskurser. Målet er at mindst 6000 gennemfører 4 – dages kurset, og at der uddannes mindst 250 nøglepersoner. Allerede nu har 303 nøglepersoner været på 6 – dageskursus og er således i gang med at planlægge implementeringen af Sprogpakken i egen hjemkommune. I forlængelse af 6 – dageskurserne tilbydes nøglepersonerne op til 2 konsulentbesøg mhp. at kvalificere det videre sprogarbejde med udgangspunkt i kommunernes egne indsatsområder og målsætninger.

Der afholdes mindst et gåhjemmøde i hver kommune med det formål at introducere Sprogpakken og til reglerne om sprogvurdering/sprogstimulering. På landsplan bliver der holdt 100 gåhjemmøder i i alt 95 kommuner. 95 ud af 98 kommuner har taget imod Servicestyrelsens tilbud.

Her på hjemmesiden er alt materiale fra kurser og gåhjemmøder lagt ud. Materialet er fuldt tilgængeligt og kan derfor også bruges af både dagtilbudspersonalet i deres videreformidling til kolleger og forældre, ligesom det er muligt for nøglepersonerne i deres videre arbejde at bringe materialet i anvendelse. Hjemmesiden er en guldgrube af materiale som også andre faggrupper kan have glæde af at benytte. Indtil videre er hjemmesiden bedst kendt af nuværende og kommende kursister, som flittigt benytter siden. Således har siden haft besøg af mere end 14.000 brugere (heraf ca. 8.000 unikke) fordelt på over mere end 300 byer. Håbet er, at flere vil benytte hjemmesidens materiale der består af baggrundstekster, slides, videos og visuelle tekster.

PDF Kalender for kommende arrangementer
PDF Kalender for alle arrangementer