sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Om sprogpakken

Socialministeriet har iværksat en storstilet efteruddannelsesindsats i form af en sprogpakke til 34 mio. kr. Det overordnede formål med sprogpakken er at tilbyde en massiv opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til at alle børn får bedre sproglige kompetencer, dels bidrage til at understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering der trådte i kraft 1. juli 2010.

Det er de tre professionshøjskoler UCC, VIA og UCL der sammen med Center for Offentlig Kompetenceudvikling og Center for Børnesprog har fået til opgave at stå for sprogpakken. Opgaven består i at udvikle, afprøve og afholde efteruddannelsesforløb for pædagoger og nøglepersoner i kommunerne og udvikle dertilhørende undervisningsmateriale samt tilrettelægge og udbyde temadage i kommunerne.

Sprogpakken skal baseres på den nyeste forskningsbaserede viden om børns sprog og sproglige udvikling i dagtilbudsalderen. I projektet vil der blive udviklet og formidlet metoder og redskaber, som pædagogerne kan anvende til at identificere børn med sproglige forsinkelser og til at styrke det daglige arbejde med at stimulere børns sproglige udvikling.
Efteruddannelsesforløbene forventes gennemført af omkring 6000 pædagoger og 250 nøglepersoner i kommunerne i perioden medio 2011 til medio 2012.

Sprogpakkens kurser udbydes via kommunerne til alle landets dagtilbud og det er kommunerne som står for tilmeldingerne til kurserne. Har du spørgsmål om tilmeldinger eller lign. skal du derfor rette henvendelse til din leder, til din kommune eller alternativt til den Professionshøjskole som ligger tættest på dig.

Professionshøjskolen VIA udbyder og står for kurser i Region Nord- og Midtjylland
Kirsten Rasmussen, 87551884, kirr@viauc.dk
Tanja Christensen, 87551932, tch@viauc.dk

Professionshøjskolen Lillebælt udbyder og står for kurser i Region Syddanmark
Henriette Gejel Jensen, 40329155, hsgj@ucl.dk

Professionshøjskolen UCC udbyder og står for kurser i Region Sjælland og Hovedstaden
Margit Mikkelsen, 41897230, mami@ucc.dk

WEB Folder om Sprogpakken
PDF Folder om Sprogpakken
PDF Status december 2011
Film Dorthe Bleses fortæller om sprogpakken
Film Nanna Høygaard Lindeberg fortæller om sprogpakken
Om Sprogpakkens film om sprogpakkens film