sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Sprogvurdering

I forbindelse med sprogvurdering er det et naturligt krav, at I involveres både før og efter vurderingen er foretaget. Hvis pædagogerne mener, at det er relevant at sprogvurdere barnet, har I pligt til at lade jeres barn sprogvurdere.

Efter sprogvurderingen skal I have forelagt resultatet, så I sammen med pædagogerne kan finde frem til, hvordan I bedst muligt støtter jeres barn sprogligt. Det kan være, at I skal læse bøger derhjemme, der passer til de temaer, man aktuelt arbejder med i børnehaven, eller det kan være, at I i højere grad skal fokusere på de understøttende sprogstrategier, der er nævnt ovenfor. Det kan også være at I helt konkret får en liste med udvalgte ord, som jeres barn skal være fortrolig med for at få udbytte af de aktiviteter, der foregår i børnehaven.

Visuel tekst Sprogvurdering
– Visuel tekst