sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

SProglege

Leg altid med sproget, så I gør det sjovt at lære nye ord og sætninger.Barnet opdager hurtigt nye muligheder, og det udfordres når sproget anvendes på en overraskende måde.

Leg med rim
Når forældre leger rim- og remselege med deres barn, kan dette med fordel gøres på enkelt rimordsniveau, fx 'Hvad rimer på lår (mor peger på sit hår)?' 'Hvad rimer på vand (mor peger på sin tand)?' ligesom det er en god idé at klappe de gamle klappesange som "Andersine, Anders And og Rip, Rap, Rup" og "Var du med dengang, da de døvstumme sang".

Foran-bagved legen
Visse lege gør stor lykke, når de leges med mor og far, fx foran-bagvedlegen. Mor sidder i lænestolen og leger dronning, og far står ude på gulvet. Mor kommanderer fra stolen: 'Kan du stå foran far?' 'Kan du kravle over far?' 'Kan du stille dig bagved far?' og så videre. Her er fokus på forholdsord, som er vigtige for barnet at tilegne sig, fordi børn ofte bruger forholdsord i deres rollelege.

Bombelegen
Hvis der er ønske om at lege med over- og underbegreber, kan man eksempelvis lege "bombelegen". Den går ud på, at man indstiller et æggeur, lægger det i en pose og forslår et bestemt ord fx skov. Nu skal alle i familien sige et ord, som relaterer sig til skov lige indtil uret ringer. Den, der har posen, når uret ringer, får lov til at bestemme det næste ord. Det er igen en meget konkret måde at lege med sproget på. Børn under fem år kan have brug for visuel støtte i form af billeder, dukkehusmøbler, plasticdyr o. lign. Mindre børn må gerne gentage ord, som allerede er sagt, fordi det skærper deres evne til sproglig opmærksomhed.

Bygge farvetårne
Mange børn kan godt lide små opgaveudfordringer. En populær leg er "Bygge farvetårne". Legen sætter fokus på, om barnet kan farverne og kan følge fars eller mors vejledning. For at lege legen har man brug for et atlas samt 2 x 5 klodser i forskellige farver, som kan stables. Før start forklares ganske kort: 'Se du får en gul, en rød, en grøn, en hvid og en blå klods, (tjek at dit barn kan farverne)'. Nu rejser vi atlasset op, så vi kan bygge hemmeligt. Jeg skal også bygge med. Nu skal vi bygge, som jeg siger (jeg er dirigenten). Er du klar? Læg den blå først – sæt den røde ovenpå – læg den hvide under den blå' osv. Når alle klodserne er brugt, flytter du bogen og ser om farvetårnene er ens. Det er en morsom leg og indimellem er farvetårnene ikke ens.

Kan du gætte, hvad jeg tænker på?
"Kan du gætte hvad jeg tænker på" er en leg, der kan leges alle vegne både i bilen, på cyklen og hjemme. Legen går i al sin enkelhed ud på, at barnet skal gætte, hvad den voksne tænker på. Det er vigtigt at vælge en genstand som er i barnets synsfelt, hvis barnet ikke er så gammelt. Et eksempel kunne være: 'Det jeg tænker på er noget man kan se sig selv i (Spejl)'.

Følg min instruktion
Man kan fx gemme en lille Bamse et uventet sted og skiftes til at fortælle, hvor Bamse er. Fx Bamse sidder i entréen, på badeværelset eller i skuffe nummer tre i køkkenet. Bagefter kan barnet gemme Bamse og fortælle, hvor den voksne skal lede.

Hvis der er brug for inspiration, kan man besøge hjemmesider som fx
www.rimogremser.dk og www.multidansk.dk.


Tekst sproglege – Tekst
Film Leg med sproget, når det er muligt