sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Sprogtilegnelse

Sprog er et komplekst fænomen. Det er grundlæggende et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De fleste forskere er enige om, at børn fødes med en generel kognitiv evne til at lære sprog, som betyder at de lige så vel kan lære dansk som kinesisk eller arabisk. Det er straks vanskeligere at forklare, hvordan barnet lærer det enkelte sprog.  Barnet skal både lære sprogets lydsystem, alle de enkelte ord, den avancerede grammatik og kulturelle regler for kommunikation og sprogbrug.

Det lille barn skal ud fra en strøm af sproglyde, der for barnet lyder som en sammenhængende masse, lære at udlede de enkelte ord som enkeltstående lydlige enheder, der er forbundet og har et afgrænset indhold (’Er – du –sulten?’ i stedet for ’Erdusulten’). Barnet skal lære, at ’sulten’ er det samme ord uanset om det er mor, far, storebror eller andre, der siger det på hver deres måde, og det skal lære, at ordet er det samme, uanset om det siges i det ene eller andet toneleje(fx sødt eller irriteret) eller med den ene eller anden intention (fx som et spørgsmål eller en opfordring). Barnet skal altså lære både at afkode lyd, betydning, toneleje og kommunikativ intention. Barnet står overfor en meget stor afkodningsopgave, og barnet har brug for mange sproglige input for at løse denne opgave.

Der er forskellige teoretiske opfattelser af, hvordan barnet mere præcist løser den sproglige afkodningsopgave. Nogle mener, at barnet klarer det meste selv ved at lære af omgivelserne, andre mener, at barnet er født med en viden, som hjælper barnet. I næste afsnit gennemgås de forskellige teoretiske positioner kort, og derefter uddybes den forståelse, som er central i Sprogpakken, nemlig den interaktionistiske position. Ifølge denne tilgang lærer barnet sprog i samspil med andre, men det har også brug for hjælp i processen.

Tekst Forsknings-
kort lægning – tekst
Tekst teorier om sprogtilegnelse
– tekst
Dias nye teorier om børns sprogtilegnelse
– dias
Tekst sprogtilegnelse i teori og praksis
– tekst

 

Mere om Emnet
For pædagoger For Pædagoger