sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

For kursisteR

Dag 1  

Velkomst,
præsentation af deltagere og undervisere.

Tekst Kursusoversigt
Dias Sprogpakkens 6-dages kursus introduktion – Dias
Tekst Processkema – Tekst

Nye teorier om børns sprogtilegnelse.

Tekst Forskningskortlægning – Tekst
Tekst Teorier om sprogtilegnelse – Tekst
Dias Nye teorier om børns sprogtilegnelse – Dias
Tekst Sprogtilegnelse i teori og praksis – Tekst

Den nye sprogvurdering:
Metode og normering.

Tekst Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen 2010. (Vejledning) – Tekst
Dias Den nye sprogvurdering – metode og normering – Dias
Dag 2  

Sprogindsatserne i sprogpakken:
Samtaler i hverdagen

Dialogisk læsning

Tematisk sprogarbejde

De understøttende sprogstrategier

Fokuseret indsats

Tekst Forskningskortlægning – Tekst (samme som ovenfor)
Tekst Samtaler i hverdagen – Tekst
Tekst Sproglige strategier – Visuel tekst
Tekst Dialogisk læsning – Tekst
Tekst Dialogisk læsning – Visuel tekst
Tekst Tematisk sprogarbejde – Tekst
Tekst Tematisk sprogarbejde – Visuel tekst
Dias Sprogindsatser i sprogpakken – Dias

Sprogindsatser

Dias Sprogindsatser i sprogpakken – Dias
(samme som ovenfor)

Forberedelse af praksisopgave 1.

Dias Forberedelse af Praksisopgave 1 – Dias
Dag 3  

Kollegial feedback på
praksisopgave 1

Dias Kollegial feedback på Praksisopgave 1 – Dias

Risikofaktorer

Dias Risikofaktorer – Dias
Tekst Forskningskortlægning – Tekst
Tekst Sprogtilegnelse i teori og praksis – Tekst

Inddragelse af forældrene i sprogarbejdet:
-Betydning
-Metoder
-Anerkendelse

Dias Forældresamarbejde 1 – Dias
Dias Forældresamarbejde 2 – Dias
Dag 4  

Vejledningsforløb og læreprocesser i et voksendidaktisk perspektiv

Dias Funktion, position og vejledningsformer – Dias
Dias Vejledningsforløb og læreprocesser – Dias
Dias Vejledning og spørgsmålstyper ift. børn, kolleger og forældre – Dias
Tekst Vejledningsforløb – Tekst
Ekstern kilde

Dialogiske kompetencer og vejledning. Marianne Kristiansens teorier om vejledning. Jørgen Kloster Larsen: Vejledning - mellem tvang og frigørelse (dette er en henvisning)

Ekstern kilde Kollegial vejledning i et læringsperspektiv. Vibeke Petersen i Håndbog for sprogvejledere(Dansk Psykologisk Forlag 2010) (dette er en henvisning)

Sprogpakken i et innovativt perspektiv

Dias Sprogpakken i et innovativt perspektiv – Dias
Ekstern kilde Torben Næsby: Implementering af innovative processer i dagtilbud. I: Udsatte børn og sprogvurdering i Dagtilbud (Servicestyrelsen, 2009)
Ekstern kilde Udsatte børn og sprogvurdering i dagtilbud (Servicestyrelsen 2009)

Praksisopgave 2

Dias Praksisopgave 2 – Dias
Dag 5  

Kollegial feedback på
praksisopgave 2

Dias Kollegial feedback på Praksisopgave 2 – Dias

Didaktisk perspektiv på sprogarbejdet
SMTTE-modellen

Dias Didaktisk perspektiv på sprogarbejdet SMTTE – Dias
Tekst Sprogdidaktisk model (SMTTE) – Tekst

Fra innovation til projektudvikling

Dias Fra innovation til projektudvikling – Dias
Ekstern kilde Tina Düsterdich (2009) PROJEKTLEDELSE mellem styring og læring. Akademisk Forlag (2009) (dette er en henvisning)
Dag 6  

Dokumentation og evaluering af arbejdet med børns sprog

Dias Dokumentation og evaluering – Dias
Ekstern kilde Næsby, T. (2007): Dokumentation og evaluering – mellem teori og praksis. I SocialXpress, nr. 4, 2007 (dette er en henvisning)

Udfordringer og nye målsætninger for sprogarbejdet

Dias Udfordringer og nye målsætninger for sprogarbejdet – Dias
Ekstern kilde Andersen, U. (1998): Samarbejdsproblemer – om brugen af metaforer som forvandlingsbilleder. I: Haslebo, G & Nielsen, S. K. (red): Erhvervspsykologi i praksis – metoder til fælles bevægelse. Dansk Psykologisk Forlag (1998) (dette er en henvisning)

Det videre arbejde:
Perspektiver og mål for konsulentbesøg i kommunerne

Tekst Processkema – Tekst

Website Folder om Sprogpakken
Tekst Folder om Sprogpakken
Tekst Internationalt review
Tekst praksisundersøgelse
Oversigt Kalender for kommende kurser

 

Mere om Emnet
For pædagoger For Pædagoger