sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Forældresamarbejde

Der er en række baggrundsfaktorer, der ser ud til at have betydning for barnets sproglige
udvikling, mens andre faktorer omvendt ikke ser ud til at spille nogen rolle. Forhold vedrørende
barnets helbred og trivsel ser ikke ud til at have nogen særlig sammenhæng med barnets resultat i sprogvurderingen. Derimod har bøger og læsning i hjemmet betydning. Jo flere bøger forældrene har, jo oftere barnet får læst højt af en bog, og jo oftere barnet selv beder om at få læst højt, jo større sandsynlighed er der for, at barnet scorer højt i sprogvurderingen. Der er også en svag sammenhæng mellem barnets resultat i sprogvurderingen og forældrenes evne til at stave.

Hvad angår tosprogede børn, er der flere interessante faktorer, som har en positiv indflydelse
på barnets score i sprogvurderingen. Børn, der kommer fra et hjem, hvor modersmålet er udviklet så godt, at de f.eks. kender sprogets betegnelser for de forskellige farver, opnår bedre resultat i den danske sprogvurdering, end børn der ikke behersker farveangivelserne på hjemmesproget. Selv om sammenhængen ikke er stærk, viser dette, at et godt sprogligt hjemmemiljø kan være med til at støtte barnets dansksproglige udvikling.

I den forskningskortlægning der er udarbejdet i forbindelse med Sprogpakken peges på en
række opmærksomhedsfelter, der kan have betydning i forhold til børn, som har brug for en særlig sproglig indsats og her spiller forældrenes baggrund en vis rolle. Familiens socioøkonomiske status og herunder navnlig moderens uddannelsesniveau kan have betydning for børns sproglige udvikling, ligesom det kan have betydning, om forældrene selv har haft sproglige vanskeligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias Forældresamarbejde 1 – Dias
Dias Forældresamarbejde 2 – Dias
film
Film Forældresamarbejde – Følg barnets interesser
Film Forældresamarbejde – Brug åbnende spørgsmål
Film Forældresamarbejde – vent på barnets svar
Film Forældresamarbejde – Fortolk og udvid, hvad barnet siger
Film Forældresamarbejde – Hjælp barnet med at sætte ord på
Film Forældresamarbejde – Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen
Film Forældresamarbejde – Relater til noget, barnet kender
Film Forældresamarbejde – Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen
Film Forældresamarbejde – Ret ikke barnets fejl direkte
Film Forældresamarbejde – Leg med sproget, når det er muligt
Film Forældresamarbejde – Dialogisk læsning

 

Mere om Emnet
For pædagoger For Pædagoger