sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Kollegialt samarbejde

Fra forskellige sider peges der på, at organiseringen i nogle dagtilbud er tilbøjelig til at blive for løs, og at den frie leg kommer til at fylde for meget. Det er ikke, fordi man mener, at man skal underkende den frie legs betydning, men snarere at der er en risiko for, at den voksnes rolle bliver for tilbagetrukket. Konkrete, planlagte aktiviteter, hvor voksne og børn i fællesskab etablerer et fælles tredje, kan give anledning til en uddybende og udvidende dialog, hvor de voksne aktivt støtter barnets erkendelse og sproglige udvikling.

Kollegialt samarbejde

Udfordringen er, at både forældre og pædagoger er opmærksomme på, hvad barnet har brug for hjælp til, og hvordan de kan støtte barnet i at tilegne sig de færdigheder, som det endnu ikke behersker. En strammere organisering af pædagogikken er imidlertid ikke i sig selv en garanti for, at hverdagen byder på flere gode samtaler mellem voksne og børn. Det er arbejdets organisering og målrettethed, der har den største betydning for barnets muligheder for at tilegne sig ny viden og færdigheder, der har betydning for deres personlige, sociale og kognitive udvikling i institutionen.

Når institutionen arbejder med barnets kommunikative kompetencer i alle situationer i hverdagen, er det nødvendigt, at personalet drøfter, hvordan det kan organisere det sproglige
arbejde, så det bliver en integreret del af hverdagens aktiviteter og gøremål.

 

 

 

Tekst Organisatoriske udfordringer – Dias
Tekst Organisatoriske udfordringer – Tekst
Tekst Organisatoriske udfordringer – Case

 

Mere om Emnet
For nøglepersoner For Nøglepersoner
For forældre Forforældre