sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

For Kursister

Sprogpakkens materiale revideret (6. februar 2012)
Sprogpakkens kurser afholdes netop nu for fuld kraft i hele landet. Både undervisere og deltagere har påpeget mindre slå og stavefejl og der har også været forslag til ganske få justeringer. En mindre revision er gennemført og der kan derfor være forskel på materiale udsendt og/eller printet før d. 6. februar 2012 og efter denne dato. Ligeledes har en del materiale været trykt på forhånd, og der kan derfor også optræde mindre forskelle i udleveret og sendt materiale.

Vi håber at  alle vil bære over med forskellene. Hjemmesiden fungerer som en vidensbank som flere forhåbentlig kan trække på – også efter endt kursus, og vi har derfor prioriteret revisionen af materialerne.

Dag 1  

Velkomst
- introduktion til Sprogpakken

Dias

Introduktion til Sprogpakken – Dias

Tekst

Introduktion til Sprogpakken – Tekst

Tekst

Sammenfatning – Tekst

Film Spisesituation (eksempel til intro)

Sprogtilegnelse
- teori og praksis

Dias

Sprogtilegnelse i teori og praksis – Dias

Tekst

Sprogtilegnelse i teori og praksis – Tekst

Dias

Tosprogede – Dias

Film Samtale om cirkus (eksempel til undervisning)

Sprogvurdering
- risikofaktorer, typer af sprogvurdering og nyt sprogvurderingsmateriale

Tekst mangler

Sprogvurdering (inkl. risikofaktorer) – Dias

Tekst

Sprogvurdering (inkl. risikofaktorer) – Tekst

Visuel tekst

Sprogvurdering – Visuel tekst

Visuel tekst

Sprogvurdering (Handleark) – Visuel tekst

Film

Sproglige kompetencer – Produktivt talesprog og kommunikative kompetencer

Film Sproglige kompetencer – Receptivt talesprog
Film Sproglige kompetencer – Lydlig opmærksomhed
Film Sproglige kompetencer – Fire sproglige kompetencer
Opsamling på dagen
- evaluering og afslutning

Dag 2  

Samtaler i hverdagen
- generel og fokuseret indsats

Tekst

Samtaler i hverdagen – Dias

Tekst

Samtaler i hverdagen – Tekst

Visuel tekst

Samtaler i hverdagen (Understøttende sprogstrategier) – Visuel tekst
(samme som ovenfor)

Tekst Samtaler i hverdagen – Case
Film Understøttende sprogstrategier – Brug åbnende spørgsmål, vent på barnets svar, følg barnets interesse
Film Understøttende sprogstrategier – Fortolk og udvid hvad barnet siger, Hjælp barnet med at sætte ord på, Forklar ord barnet ikke kender i forvejen, Relater til noget barnet kender
Film Understøttende sprogstrategier – Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen, ret ikke barnets fejl direkte, leg med sproget når det er muligt
Film Understøttende sprogstrategier – Hvordan kan ”De Understøttende Sprogstrategier” stilladsere den gode samtale?
Film Samtaler i hverdagen – Pædagogen som kompetent sprogpartner
Film Samtaler i hverdagen – Organisering af samtalen

Dialogisk læsning
- generel og fokuseret indsats

Dias

Dialogisk læsning – Dias

Dias

Dialogisk læsning – Eksempler på spørgsmål – Dias

Tekst

Dialogisk læsning – Tekst

Visuel tekst

Dialogisk læsning – Visuel tekst

Stream film Dialogisk læsning – Hvordan?

Praksisopgave

Tekst

Praksisopgave – Dias

Tekst

Praksisopgaven – Opgave

Opsamling på dagen
- evaluering og afslutning

 
Dag 3  

Videre med praksis
- fremlæggelse af praksisopgave
- den sproglige læreplan

Tekst

Videre med praksis – Dias

Tekst

Videre med praksis – Opgave

Tekst

Den sproglige læreplan – Opgave

Tematisk sprogarbejde
- generel og fokuseret indsats

Dias

Tematisk sprogarbejde – Dias

Tekst

Tematisk sprogarbejde – Tekst

Skema

Tematisk sprogarbejde – Aktivitetsskema

Skema

Tematisk sprogarbejde – Aktivitetsskema (Tomt skema)

Skema

Tematisk sprogarbejde – Aktivitetsskema (Tomt skema - handout)

Visuel tekst

Tematisk sprogarbejde – Visuel tekst

Film Malesituation (eksempel til undervisning)
Opsamling på dagen
- evaluering og afslutning
 
Dag 4  
Forældresamarbejde
Tekst

Forældreinddragelse – Dias

Tekst

Forældreinddragelse – Pædagoger - Tekst

Tekst

Forældreinddragelse – Sproglege - Tekst

Visuel tekst

Dialogisk læsning – Visuel tekst
(samme som ovenfor)

Visuel tekst

Samtaler i hverdagen (Understøttende sprogstrategier) – Visuel tekst
(samme som ovenfor)

Film Forældresamarbejde – Følg barnets interesser
Film Forældresamarbejde – Brug åbnende spørgsmål
Film Forældresamarbejde – Vent på barnets svar
Film Forældresamarbejde – Fortolk og udvid, hvad barnet siger
Film Forældresamarbejde – Hjælp barnet med at sætte ord på
Film Forældresamarbejde – Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen
Film Forældresamarbejde – Relater til noget, barnet kender
Film Forældresamarbejde – Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen
Film Forældresamarbejde – Ret ikke barnets fejl direkte
Film Forældresamarbejde – Leg med sproget, når det er muligt
Film Forældresamarbejde – Dialogisk læsning

At fastholde ændringer i praksis
- kollegialt samarbejde
- organisatoriske udfordringer
- strategiplan

 

Dias

At fastholde ændringer – Dias

Tekst

At fastholde ændringer – Strategiplan

Tekst

Organisatoriske udfordringer – Dias

Tekst

Organisatoriske udfordringer – Tekst

Tekst

Organisatoriske udfordringer – Case

   

Opsamling på Sprogpakken

 

Kursusplan Kursusplan for 4-dages kursus
Oversigt Kalender for kommende kurser
Tekst Tosprogede børn i dagtilbud – tekst
Tekst Litteraturliste

 

Mere om Emnet
For nøglepersoner For Nøglepersoner