sprogpakken

 
Genveje

Hjælp til børns sproglige udvikling

Projektet har som hovedformål at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, og især de børn som ikke har et alderssvarende sprog.

THE language package - translated
Sprogpakkens 4-dages kursus
Sprogpakkens 6-dages kursus
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre

Sprogpakkens kurser afsluttet på landsplan


Nyheder

Sprogpakken afsluttede de sidste 4–dages kurser i juni måned, og hele projektet er tæt på en afslutning. Kurserne er et led i en landsdækkende efteruddannelsesindsats under Socialstyrelsen, som er gennemført af COK, Center for Børnesprog ved SDU og de tre Professionshøjskoler VIA UC, UCL og UCC. I alt har næsten 7000 gennemført Sprogpakkens 4–dages kursus og ca. 450 gennemført 6–dages kursus i løbet af efteråret 2011 og foråret 2012.

August måned bruges til de sidste opfølgende og evaluerende besøg med kommunerne og derefter afrundes projektet endeligt med Socialstyrelsen. 95 ud af landets 98 kommuner har deltaget i Sprogpakken, og ud over kurserne har der været afholdt informationsmøder og konsulentbesøg i kommunerne. På hjemmesiden www.sprogpakken.dk er alt materiale tilgængeligt, nu også med en oversættelse af forældreteksterne til ni sprog.

Det er nu op til dagtilbuddene – i tæt samarbejde med nøglepersonerne fra kommunerne – at understøtte det videre arbejde med børns sprog i dagligdagen. Fra projektets side håber vi, at I har fået inspiration til dette arbejde.

Vi har bedt alle jer kursister om at evaluere via et elektronisk spørgeskema. Vi har brugt jeres svar til at justere og forbedre kurserne, og vi har haft jeres (anonymiserede) evalueringer med, når vi afslutningsvis har holdt evaluerende møde med jeres kommunale repræsentanter. Vores håb er, at evalueringerne hjælper de kommunale repræsentanter med at kvalificere deres fremtidige valg af efteruddannelsesindsats ift at styrke børns sproglige kompetencer og udvikling i øvrigt.

Vi kan se af de evalueringer vi har fået, at der har været stor tilfredshed med kurserne. 90% af de adspurgte ville anbefale 4-dageskurset til andre og 97% har påpeget vigtigheden af at implementere temaerne fra kurset i det sprogpædagogiske arbejde. Det er vi glade for. Når så stort et projekt udbredes til hele landet er det vigtigt med tilbagemeldinger fra jer kursister, og vi har gjort god brug af jeres svar. Vi har kun udstedt kursusbeviser til de, der har evalueret, netop fordi vi havde brug besvarelserne jævnfør ovenstående. Vi har løbende udstedt beviser til jer der ikke lige fik det gjort, og som efterfølgende evaluerede. Nu her afslutningsvis udsteder vi beviser til alle som har været til stede i 75% af tiden samt udført praksisopgave. Vi ved at flere har forsøgt at evaluere og at teknikken har drillet, vi ved også at det i en travl hverdag kan være svært at få fulgt op, så her i slutningen af projektet har vi ændret praksis og sender derfor til alle jer der har opfyldt de formelle krav, idet vi håber og tror å at I alle har taget noget med jer.

Hvis du som kursist ikke har – eller ikke får – tilsendt kursusbevis, er du velkommen til at kontakte den professionshøjskole, som har stået for dit kursus. Du kan se hvilken professionshøjskole og hvilken sekretær, du skal kontakte her. Kursusbeviset fra Sprogpakken er landsdækkende, da alle kurser har haft samme indhold.

Fortsat held og lykke med sprogarbejdet

På projektets vegne

Tina Düsterdich
Projektleder

 

 

 

Status december 2011
Slutrapporen for sprogpakken

Bilag 1: Evaluering 4-dageskursus
Bilag 2: Evaluering 6-dageskursus

sprogpakken på mobilen
Nu kan du få sprogpakken - forældredelen - på din mobil


26. juni 2012: THE LANGUAGE PACKAGE (for parents) translated to nine languages - go to languages...

Status december 2011
31. maj 2012: Sprogpakkens materialer til forældre styrkes

Status december 2011
6. februar 2012: Sprogpakkens materiale revideret

UCL
Pressemeddelelse:
Børns sproglige udvikling

UCC
Sprogpakke en stor succes

UCC
Pressemeddelelse:
6000 pædagoger skal på skolebænken

UCC, VIA, UCL, COK og SDU